Handleiding ALOHA in Mind Express 5

ALOHA is beschikbaar in Mind Express 4 en Mind Express 5. Voor het vocabulaire in Mind Express 5 is sindskort de handleiding ook beschikbaar. In de handleiding wordt onder andere de theoretische achtergrond beschreven en de opbouw van ALOHA 1 en ALOHA 2 toegelicht.

De handleiding is te downloaden via het kopje ‘downloads’ op onze website.

Op onze website vindt u ook de handleiding voor ALOHA in Mind Express 4 (september 2018) en een document voor onze update van ALOHA in Mind Express 4(december 2020).

oktober 2021