Ontwikkeld vanuit wetenschap en praktijk

ALOHA is ontstaan vanuit een behoefte aan een goed opgebouwd symboolvocabulaire. We zijn dit vocabulaire over de jaren heen gaan ontwikkelen waarbij ons wetenschappelijk onderzoek naar (vroege) communicatie- en taalontwikkeling en (beginnende) geletterdheid in combinatie met onze praktijkervaring leidend waren. Het doel was te komen tot een slimme indeling van de woordenschat waarbij het kind al zijn communicatieve boodschappen op een zo efficiënt mogelijke wijze kan uiten. Tevens moest er ruimte zijn om op basis van persoonlijke wensen en behoeften het vocabulaire aan te vullen zodat de communicatie- en taalontwikkeling van het kind verder ondersteund kunnen worden.

Stapsgewijs leren communiceren

Uitgangspunten van het interventieprogramma CAIS dienden als basis bij de ontwikkeling van ALOHA. Kinderen leren stapsgewijs hun bedoelingen en intenties te uiten. Eén van de eerste communicatieve gedragingen die kinderen leren, is het aangeven wat ze willen hebben of doen. We gaan daarom vanuit de voorkeuren van het kind te werk. In ALOHA 1 is het belang van het zelfstandig en op eigen initiatief kunnen uiten van wensen terug te zien aan de prominente plek die de symbolen ‘ik’ en ‘willen’ op nagenoeg alle bladen inneemt. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat een kind zich volledig leert uitdrukken: het geven van informatie, vragen stellen, vertellen wat je hebt gedaan, vertellen hoe je je voelt en grapjes maken. In ALOHA 1 kan hier reeds een start mee worden gemaakt. ALOHA 2 biedt hiertoe volop de mogelijkheid.

(Beginnende) geletterdheid

De inhoud van ALOHA is daarnaast tot stand gekomen op basis van onderzoek naar het lees- en spellingsonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks spreken (geresulteerd in LOeS-werkwijze). Communicatie- en taalontwikkeling en (beginnende) geletterdheid staan in nauw verband met elkaar. Om deel te kunnen nemen aan en te leren van activiteiten op het gebied van geletterdheid moet het kind onder andere in staat worden gesteld om zijn ideeën, gedachten en meningen over boeken te geven en voorspellingen te maken over de verhaallijn. ALOHA biedt hiertoe een uitgebreid vocabulaire, gericht op zowel de dagelijkse communicatie als op het kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten. Er kan snel een boodschap worden overgebracht (om participatie te bevorderen) maar er is ook de mogelijkheid om precieze boodschappen samen te stellen die grammaticaal correct en compleet zijn. Daarnaast heeft het kind in ALOHA 2 op ieder blad toegang tot een letterkaart.

Versies

Sinds mei 2018 is ALOHA beschikbaar. In december 2020 is een update uitgebracht (‘ALOHA 1 ME4 Up1’ en ‘ALOHA 2 ME4 Up1’) en in februari 2021 is ALOHA in Mind Expres 5 uitgebracht (‘ALOHA 1.1 ME5’ en ‘ALOHA 2.2 ME5’). De aangebrachte wijzigingen en toevoegingen zijn gebaseerd op ervaringen en wensen vanuit het werkveld, nieuwe softwaremogelijkheden en recente theoretische inzichten. Hierdoor is ALOHA nog completer, krachtiger en passender bij de communicatiebehoeften van het kind en zijn sociale omgeving. 

Dank

ALOHA is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met veel mensen. We danken de kinderen en hun ouders die ons van waardevolle feedback voorzien. Door hun enthousiaste reacties worden wij aangemoedigd het vocabulaire verder door te ontwikkelen. Dank ook aan collega’s die kritisch meedenken over de inhoud en de toepassing van ALOHA. Jabbla danken wij voor de creatieve, intensieve samenwerking bij de ontwikkeling. Tot slot danken wij rdgKompagne voor het breed beschikbaar stellen van ALOHA.