Indeling van ALOHA

ALOHA is gebouwd met het softwaresysteem van Mind Express en maakt gebruik van PCS-symbolen, aangevuld met SymbolStix-symbolen. Door een slimme, consequente indeling is het voor een gebruiker mogelijk om met maximaal 30 (in ALOHA 1) of 50 (in ALOHA 2) symbolen per blad een oneindig aantal boodschappen te formuleren. Het vocabulaire is daarmee uitermate geschikt voor kinderen met motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen.

ALOHA bestaat globaal genomen uit vijf onderdelen (zie figuur).

Typisch Nederlandse woorden

ALOHA 1 bevat ruim 1600 symbolen en ALOHA 2 ruim 5800. Deze woordenschat is gebaseerd op woordenlijsten van Nederlandssprekende kinderen. De woordenschat bevat typisch Nederlandse woorden (zoals hagelslag, pindakaas en Sinterklaas) en woorden van deze tijd (zoals vlogger, PlayStation en WhatsApp). De woordenschat is daarnaast gemakkelijk uit te breiden met symbolen en foto’s die gebruikersspecifiek zijn.

Woordsoorten

De indeling is gestoeld op het gebruik van woordsoorten om het maken van zinnen te vergemakkelijken, te weten: persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden en zelfstandige naamwoorden. Elke categorie heeft een eigen kleur. De categorieën zijn vervolgens onderverdeeld in subcategorieën.

Kernvocabulaire

Naast de omvangrijke woordenschat wordt gebruik gemaakt van zogenaamd kernvocabulaire. Het kernvocabulaire bestaat uit losse symbolen en voorgeprogrammeerde snelle boodschappen die in veel situaties kunnen worden toegepast. Het kernvocabulaire is onderverdeeld in drie onderdelen: ‘snelle boodschappen’, ‘iets vragen’ en ‘kernwoorden’. Het kernvocabulaire is op alle bladen te openen, waardoor communicatie snel en efficiënt kan plaatsvinden. Het is ook mogelijk om papieren kaarten te printen van het kernvocabulaire.

Grammaticale ontwikkeling

Er is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid tot correcte formulering in het Nederlands. Door al vroeg te beginnen met het stimuleren van de grammaticale ontwikkeling wordt de overstap naar het gebruik van schriftelijke taal in de toekomst gefaciliteerd. ALOHA 2 geeft gebruikers de mogelijkheid om met een minimum aan inspanning werkwoordsvormen, meervoudsvormen, bijvoeglijke naamwoorden en vergrotende en overtreffende trap in te zetten. Ook is het mogelijk om naast of in combinatie met symbolen gebruik te maken van een letterkaart. De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een woordvoorspeller. Het bijzondere aan deze woordvoorspeller is dat deze is gebaseerd op een kinderwoordenschat.

Systeemeisen

ALOHA is een vocabulaire voor Mind Express en kan gebruikt worden op diverse communicatiehulpmiddelen. Voor meer informatie kunt u de website van Jabbla bezoeken met betrekking tot de meest actuele communicatiehulpmiddelen.

Het ALOHA-vocabulaire is met de handleiding gemakkelijk te doorgronden.